Byråd

31. januar 2022

2. Viceborgmester

Medlem af Økonomiudvalget

Medlem af bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S

Næstformand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Medlem af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Medlem af bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget
Næstformand for Erhvervsudvalget
Medlem af Sundhedsudvalget
Medlem af bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd

Næstformand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget 

Stedfortræder i Børn og Ungeudvalget

Suppleant i Jordkøbsnævnet

Suppleant i bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S

Medlem for Social-, Senior og Handicapudvalget

Medlem af Sundhedsudvalget

Medlem af Grundlisteudvalget

Stedfortræder i Handicaprådet

Suppleant i bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S

Medlem af Teknik-, By- og Boligudvalget

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

Medlem af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter