Byråd

10. august 2021

tage petersen

Gruppeformand

tpe@sonderborg.dk

7147 4144

Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af Jordkøbsnævnet
Medlem af bestyrelsen for Project Zero Fonden
Medlem af Kommissorium for Grænsetrekanten - Aabenraa, Sønderborg kommuner og Flensburg by
Delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde
Suppleant i Valgbestyrelsen
Adresse: Skærtoft 10, 6440 Augustenborg

peter hansen

Politisk ordfører

ph@sonderborg.dk

2790 0226

Medlem af Økonomiudvalget
Næstformand i bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S
Medlem af bestyrelsen for Sønderborg Havneselskab A/S
Medlem af Det Sønderjyske Koordinationsudvalg
Delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde
Adresse: Tornholm 3, Ragebøl, 6400 Sønderborg

Claus klaris

ckl@sonderborg.dk

2790 0216

Formand for  Børne- og Uddannelsesudvalget
Medlem af bestyrelsen for Den selvejende institution Dybbøl Mølle
Medlem af bestyrelsen for Fonden Dybbøl Banke
Stedfortræder for delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde
Adresse: Dybbølsten 24, 6400 Sønderborg

Heidi F. Jørgensen

hfj@sonderborg.dk

2790 3992

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget
Næstformand for Erhvervsudvalget
Medlem af Sundhedsudvalget
Medlem af bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd
Adresse: Lillemadevej 5, Stolbroløkke, 6430 Nordborg

Thomas Worm Larsen

twl@sonderborg.dk

2790 3994

Medlem af Udvalget for Kultur-, Idræt-, Handel- og Turisme
Medlem af Erhvervsudvalget
Medlem af bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd
Suppleant i Jordkøbsnævnet
Suppleant i Boligkommissionen
Medlem af bestyrelsen for Alssundgymnasiet
Stedfortræder for delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde
Suppleant i bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S
Medlem af Folkeoplysningsudvalget
Medlem af Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur
Adresse: Fasanvej 16, Skovby,. 6470 Sydals

daniel stugaard

das@sonderborg.dk

5122 2354

Medlem af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget
Stedfortræder i Beredskabskommissionen
Medlem af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer
Delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde
Medlem af bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S
Medlem af Valgbestyrelsen
Adresse: Sundgade 6, 6320 Egernsund

peter thomsen

pth@sonderborg.dk

2790 3996

Medlem af Sundhedsudvalget
Medlem af Social- og Seniorudvalget
Medlem af Beredskabskommissionen
Medlem af Boligkommissionen
Stedfortræder for delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde
Suppleant i Folkeoplysningsudvalget
Adresse: Blommehegnet 15, 6440 Augustenborg