Byråd

17. august 2018

tage petersen

Gruppeformand

tpe@sonderborg.dk

7147 4144


Medlem af Økonomiudvalget

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Medlem af Jordkøbsnævnet

Medlem af bestyrelsen for Project Zero Fonden

Medlem af Kommissorium for Grænsetrekanten - Aabenraa, Sønderborg kommuner og Flensburg by

Delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde

Suppleant i Valgbestyrelsen


Adresse: Skærtoft 10, 6440 Augustenborg

peter hansen

Politisk ordfører

ph@sonderborg.dk

2790 0226


Medlem af Økonomiudvalget

Næstformand i bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S

Medlem af bestyrelsen for Sønderborg Havneselskab A/S

Medlem af Det Sønderjyske Koordinationsudvalg

Delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde


Adresse: Tornholm 3, Ragebøl,
6400 Sønderborg

Claus klaris


ckl@sonderborg.dk

2790 0216


Formand for  Børne- og Uddannelsesudvalget
Medlem af bestyrelsen for Den selvejende institution Dybbøl Mølle
Medlem af bestyrelsen for Fonden Dybbøl Banke
Stedfortræder for delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde

Adresse:

Dybbølsten 24
6400 Sønderborg

Heidi F. Jørgensen


hfj@sonderborg.dk

2790 3992


Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget
Næstformand for Erhvervsudvalget
Medlem af Sundhedsudvalget
Medlem af bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd

Adresse:

Lillemadevej 5, Stolbroløkke
6430 Nordborg

Thomas Worm Larsen


twl@sonderborg.dk

2790 3994


Medlem af Udvalget for Kultur-, Idræt-, Handel- og Turisme
Medlem af Erhvervsudvalget
Medlem af bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd
Suppleant i Jordkøbsnævnet
Suppleant i Boligkommissionen
Medlem af bestyrelsen for Alssundgymnasiet
Stedfortræder for delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde
Suppleant i bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S
Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Medlem af Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur


Adresse:

Fasanvej 16, Skovby
6470 Sydals

daniel stugaard


dasa@sonderborg.dk

5122 2354


Medlem af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget
Stedfortræder i Beredskabskommissionen
Medlem af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer
Delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde
Medlem af bestyrelsen for Sønderborg Forsyning Holding A/S
Medlem af Valgbestyrelsen


Sundgade 6
6320 Egernsund

peter thomsen


pth@sonderborg.dk

2790 3996


Medlem af Sundhedsudvalget
Medlem af Social- og Seniorudvalget
Medlem af Beredskabskommissionen
Medlem af Boligkommissionen
Stedfortræder for delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde
Suppleant i Folkeoplysningsudvalget

Adresse:

Blommehegnet 15
6440 Augustenborg