OPSTILLINGSMØDE FOR VALG AF FOLKETINGSKANDIDAT

30

maj

Start: 30/05/2022 19:00 Slut: 30/05/2022 22:30

Sted: Hotel Sønderborg Strand

Adresse: Strandvej 1, 6400 Sønderborg

Dagsorden
1. Valg af Dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Præsentation af kandidater
4. Spørgsmål til kandidaterne
5. Valg af Folketingskandidat
6. Tale af nyvalgt Folketingskandidat
7. Eventuelt

Stemmeret på opstillingsmødet har alle medlemmer af Venstre i Sønderborg Kommune, som har bopæl i opstillingskredsen, og som har betalt kontingent senest 7 dage (23. maj 2022) før opstillingsmødet.

Kredsbestyrelsen er vært ved kaffe/the samt kage.