Generalforsamling i Kommuneforeningen

4

mar.

Start: 04/03/2024 19:00 Slut: 04/03/2024 22:30

Sted: Nørherredhus

Adresse: Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg

Dagsorden: (jfr. vedtægterne)

1. Valg af dirigent & stemmetællere
2. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
3. Behandling af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag Valgprocedure for Kommunalvalget 2025 (se nedenfor)
5. Fremlæggelse af budget (bl.a. beslutning om kontingent til kommuneforeningen)
6. Valg af formand
7. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter 9. Valg af delegerede til Landsmødet
10. Eventuelt

-----------------

FORSLAG TIL BESLUTNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 4. MARTS 2024

VALGPROCEDURE FOR KOMMUNALVALGET 2025 (KV 2025)

En enig bestyrelse i Sønderborg Venstres Kommuneforening indstiller følgende procedure for kommunalvalget 2025 til generalforsamlingens endelige godkendelse:
1) Handlingsprogram Kommuneforenings bestyrelse bemyndiges til at nedsætte en KV-styregruppe, som minimum skal bestå af KF-formand, KF-næstformand og spidskandidaten. Det er styregruppens opgave at udarbejde et handlingsprogram, som præsenteres og godkendes i KF-bestyrelsen. Styregruppen kan supplere sig med yderligere ressourcepersoner efter behov. Styregruppen skal nedsættes umiddelbart efter valg af spidskandidat.

2) Opstilling af spidskandidat Valg af spidskandidat Spidskandidaten vælges på et særligt opstillingsmøde, som skal afholdes inden udgangen af oktober 2024. Frist for meddelelse om kandidatur som spidskandidat Kandidater skal skriftligt meddele deres kandidatur til KF-formanden senest 14 dage før opstillingsmødet.

3) Opstilling af kandidater på kandidatlisten Identifikation af mulige kandidater Det er en opgave for Venstre-lokalforeningerne at identificere mulige kandidater. Derudover kan KV-styregruppen supplere med yderligere navne. Valg af kandidatliste Kandidaterne opstilles og prioriteres på et særligt opstillingsmøde, som skal afholdes senest 8 uger efter valg af spidskandidaten. Ved dette opstillingsmøde prioriteres kandidaterne efter prioriteringsmetoden.

Der opstilles op til 34 kandidater på én samlet kandidatliste i sideordnet opstilling – inkl. VU-kandidater. Hvis der på opstillingsmødet opstilles mindre end 34 kandidater, så bemyndiges KV-styregruppen til at supplere listen med flere kandidater. Disse ”nye” kandidater opstilles i bunden af listen i den rækkefølge, som de melder sig.

4) Bemyndigelse til at indgå valgforbund KF-formand & spidskandidat bemyndiges til at indgå valgforbund på foreningens vegne. Der ønskes et så bredt valgforbund som muligt med andre partier/lister, som opstiller til kommunalvalget.

Sønderborg, den 11. december 2023 Karsten Schøn KF-formand